DownTown Entertainment

Monday, November 23, 2009

Rest In Peace OG SPOON


"Itaas ang bandana na kulay PULA,
Simbolo ng paggalang at respeto sa kanya.
Dahil sa aming mga puso lagi kang mananatili,
Di namin malilimutan, Alaala ka parati."
-Dogtale-9 (on behalf of Pampangga Street Hood)